VAR? NÄR? VAD? 🤔

FAQ om Pucko

Var produceras Pucko?

Pucko produceras i Esbjerg i Danmark. Där har vi vår Pucko-fabrik.

Har Pucko en hög fetthalt?

Nej - det är faktiskt bara 1,5% fett i Pucko Original

Och hur mycket socker är det i?

Pucko Original innehåller 9,6g/100g. Lagom för att göra livet sweet.

Vad menas med att Pucko är steriliserad?

Att sterilisera Pucko innebär att vi hettar upp våra produkter efter att de har hällts i förpackningen - antingen i burk eller glasflaska. Genom att göra det får vi till den legendariska smaken av Pucko, och samtidigt ser vi till att inga bakterier kan växa i våra produkter. Upphättningen är en kokningsprocess där produkten blir kokad i cirka 20 minuter. Efter den processen kan en Pucko Original stå på hyllan i över 2 år, och det är utan någon användning av tillsatser.

Kakao FAQ

Kakao FAQ

Var kommer det ifrån? Vem producerar det? Så många frågor! 🤔
FAQ om vår kakao

Våra produkter

Pucko Pudding